Shopping Cart

0

Your shopping bag is empty

Go to the shop

Smart Plug Wifi Stekker - 20A met Power Monitor Timing Functie - Smart Life App Controle werkt met Alexa Google Home

€22,49 €19,95

Het gebruik van een slimme WiFi-stekker bij het kweken van microgreens biedt verschillende voordelen. Hier zijn enkele voordelen: Afstandsbediening: Slimme WiFi-stekkers stellen je in staat om de stroomtoevoer naar je kweeklampen of andere apparatuur overal te regelen met behulp van je smartphone of andere verbonden apparaten. Deze handigheid stelt je...

Why Choose Us ?

Official Herschel stockist Australian warranty assistance & support Australian shipping & returns.Customer first experience environmentally focused

Returns

Return this product within 100 days if you change your mind. Get a refund/replacement & free return shipping if it arrives damaged or not as described

Shipping

Free if stated near price. $9.95 Australia wide (up to 10 items). $18.95 for Express Post (generally 1 business day).

Het gebruik van een slimme WiFi-stekker bij het kweken van microgreens biedt verschillende voordelen. Hier zijn enkele voordelen:

Afstandsbediening: Slimme WiFi-stekkers stellen je in staat om de stroomtoevoer naar je kweeklampen of andere apparatuur overal te regelen met behulp van je smartphone of andere verbonden apparaten. Deze handigheid stelt je in staat om je microgreen-installatie te monitoren en aan te passen zonder fysiek aanwezig te zijn.

Geautomatiseerde schema's: Veel slimme WiFi-stekkers hebben planningsfuncties waarmee je specifieke aan/uit-tijden voor je kweeklampen kunt instellen. Microgreens hebben voldoende blootstelling aan licht nodig, en met een slimme stekker kun je ervoor zorgen dat ze op de juiste tijden de juiste hoeveelheid licht ontvangen, wat de gezonde groei en ontwikkeling bevordert.

Energie-efficiëntie: Microgreens hebben doorgaans een specifieke lichtcyclus nodig, meestal 12-16 uur licht per dag. Met een slimme WiFi-stekker kun je de lampen automatisch in- en uitschakelen, waardoor energieverbruik wordt geoptimaliseerd en verspilling wordt verminderd. Deze functie kan je helpen om op de lange termijn te besparen op elektriciteitskosten.

Gegevens Monitoring: Sommige geavanceerde slimme stekkers bieden functies voor het monitoren van energieverbruik, waarmee je het energieverbruik van je microgreen-installatie kunt volgen. Door de gegevens te analyseren, kun je weloverwogen beslissingen nemen over het optimaliseren van energie-efficiëntie, het aanpassen van licht cycling of het identificeren van eventuele afwijkingen in het stroomverbruik.

Integratie met slimme huissystemen: Als je een slimme woning opstelling hebt, kan een slimme WiFi-stekker naadloos integreren met andere apparaten en systemen, zoals spraakassistenten zoals Amazon Alexa of Google Assistant. Je kunt je microgreen-installatie bedienen via spraakopdrachten of deze opnemen in automatisering routines met andere slimme apparaten in je huis.

Waarschuwingen en meldingen: Bepaalde slimme stekkers bieden meldingen en waarschuwingen. Bijvoorbeeld, als er een stroomstoring is of als de stekker ongebruikelijke stroomfluctuaties detecteert, kun je meldingen ontvangen op je smartphone. Deze functie helpt je op de hoogte te blijven van mogelijke problemen die van invloed kunnen zijn op de groei van je microgreens.

Onthoud dat je een slimme WiFi-stekker moet kiezen die compatibel is met je specifieke apparaten en ervoor moet zorgen dat deze voldoet aan de stroomvereisten van je kweeklampen of andere apparatuur.

Beschrijving:

 1. 20A high power.
 2. 4400W maximaal vermogen;
 3. 20A ondersteunt hele microgreens rack, boilers, airconditioners.
 4. Wifi bluetooth dual mode
 5. Verbinding met het netwerk sneller
 6. De verbinding netwerk snelheid is 2 keer sneller dan alleen Wifi single mode.
 7. Energy Monitoring
 8. De hoeveelheid elektrische energie kan worden gevolgd in real-time, die bevorderlijk is voor het gebruik van elektriciteit.
 9. Voice control
 10. Werkt perfect met Amazon Alexa,Google Home, Yandex Alice
 11. APP afstandsbediening
 12. Afstandsbediening de plug op elk moment, overal door uw smartphone.
 13. Timing/Countdown/Schema
 14. Drie modi van tijd instellen om uw verzoek te voldoen.
 15. Groep Controle
 16. Set alle van uw smart plug in een groep op de app. Dan klikt u alle apparaten op uw smartphone
 17. Familie Delen Control Fun

Belangrijkste account heeft de exclusieve permissies, een klik om de delen
Permissies met de hele familie. laat de familie genieten van het plezier van smart
Leven!

18. Stroomuitval Geheugen

Het apparaat kan worden geconfigureerd in de toepassing te blijven uitvoeren de staat het was in voordat de stroomstoring.

19. Safety/Certificering

CE/ROHS certificering. Brandwerende shell materiaal/overbelasting bescherming.

 

Pakket Contents

1 * WIFI Smart Plug
1 * gebruiker Manual

 

—----

 

Description:

 

1. 20A high power.

20A, 4400W maximum power; 20A supports whole microgreens rack, water heaters, air conditioners.

2. Wifi bluetooth dual mode.

Connection network faster. The connection network speed is 2 times faster than only Wifi single mode.

3. Energy Monitoring

The amount of electric energy can be monitored in real time, which is conducive to the use of electricity.

4. Voice control

Works perfectly with Amazon Alexa,Google Home, Yandex Alice.

5. APP remote control

Remote control the plug anytime, anywhere by your smartphone.

6. Timing/Countdown/Schedule.

Three modes of time setting to meet your request.

7. Group Control

Set all of your smart plug in a group on the app. Then click all the devices on your smart plug.

8. Family Sharing Control Fun

Main account has the exclusive permissions, one click to share the

Permissions with the whole family. let the family enjoy the fun of smart

Life!

9. Power failure Memory

The device can be configured in the application to continue running the state it was in before the power failure.

10. Safety/Certification

CE/ROHS certification. Fireproof shell material/overload protection.

 

Package Contents

1 * WIFI Smart Plug

1 * User ManualUsing a smart WiFi plug can offer several benefits when growing microgreens. Here are some advantages:

 

Remote Control: Smart WiFi plugs allow you to control the power supply to your grow lights or other equipment from anywhere using your smartphone or other connected devices. This convenience allows you to monitor and adjust your microgreen setup without being physically present.

 

Automated Schedules: Many smart WiFi plugs come with scheduling features, enabling you to set specific on/off times for your grow lights. Microgreens require adequate light exposure, and with a smart plug, you can ensure they receive the right amount of light at the appropriate times, promoting healthy growth and development.

 

Energy Efficiency: Microgreens typically require a specific light cycle, usually 12-16 hours of light each day. With a smart WiFi plug, you can program the lights to turn on and off automatically, optimizing energy consumption and reducing waste. This feature can help you save on electricity costs in the long run.

 

Data Monitoring: Some advanced smart plugs provide energy monitoring features, allowing you to track the energy usage of your microgreen setup. By analyzing the data, you can make informed decisions about optimizing energy efficiency, adjusting light cycles, or identifying any irregularities in power consumption.

 

Integration with Smart Home Systems: If you have a smart home setup, a smart WiFi plug can seamlessly integrate with other devices and systems, such as voice assistants like Amazon Alexa or Google Assistant. You can control your microgreen setup by voice commands or include it in automation routines with other smart devices in your home.

 

Alerts and Notifications: Certain smart plugs offer notifications and alerts. For example, if there is a power outage or if the plug detects any unusual power fluctuations, you can receive alerts on your smartphone. This feature helps you stay informed about potential issues that may affect your microgreens' growth.

 

This is why we recommend a smart WiFi plug like Smart Life 20A but please make sure this is compatible with your specific devices and ensure that it can handle the power requirements of your grow lights or other equipment.

 

Below are more product specifications.

Description:
1. 20A high power.
20A, 4400W maximum power; 20A supports whole microgreens rack, water heaters, air conditioners.
2. Wifi bluetooth dual mode.
Connection network faster. The connection network speed is 2 times faster than only Wifi single mode.
3. Energy Monitoring
The amount of electric energy can be monitored in real time, which is conducive to the use of electricity.
4. Voice control
Works perfectly with Amazon Alexa,Google Home, Yandex Alice.
5. APP remote control
Remote control the plug anytime, anywhere by your smartphone.
6. Timing/Countdown/Schedule.
Three modes of time setting to meet your request.
7. Group Control
Set all of your smart plug in a group on the app. Then click all the devices on your smart plug.
8. Family Sharing Control Fun
Main account has the exclusive permissions, one click to share the
Permissions with the whole family. let the family enjoy the fun of smart
Life!
9. Power failure Memory
The device can be configured in the application to continue running the state it was in before the power failure.
10. Safety/Certification
CE/ROHS certification. Fireproof shell material/overload protection.

Package Contents
1 * WIFI Smart Plug
1 * User Manual

More Infomation To You

Things you need to know

We use industry standard SSL encryption to protect your details. Potentially sensitive information such as your name, address and card details are encoded so they can only be read on the secure server.

 • Safe Payments
 • Accept Credit Cart
 • Different Payment Method
 • Price Include VAT
 • Easy To Order

Express Delivery

 • Europe & USA within 2-4 days
 • Rest of the world within 3-7 days
 • Selected locations