Shopping Cart

0

Your shopping bag is empty

Go to the shop

Microgreen Integrated Farm - Grow over 10kgs food - Empower yourself, family, and community

€825,00 €625,00

Introducing Eat Your Microgreens (EYM) cutting-edge Microgreen Integrated Grow Rack system, meticulously designed to streamline your microgreen cultivation process and maximize your yields. Engineered with precision and innovation, our system combines functionality, efficiency, and convenience to deliver exceptional results. At the core of our Integrated Grow Rack are the robust...

Stainless steel color

Introducing Eat Your Microgreens (EYM) cutting-edge Microgreen Integrated Grow Rack system, meticulously designed to streamline your microgreen cultivation process and maximize your yields. Engineered with precision and innovation, our system combines functionality, efficiency, and convenience to deliver exceptional results.

At the core of our Integrated Grow Rack are the robust 1020 durable trays, providing ample space for cultivating a diverse array of microgreens with ease. Paired with our advanced LED grow lights, complete with a customizable timer for precise light cycle control, your microgreens will flourish under optimal lighting conditions, ensuring accelerated growth and vibrant yields.

Monitoring and maintaining the ideal growing environment is effortless with our integrated hygrometer and temperature control system. Bid farewell to guesswork as you effortlessly regulate humidity levels and ensure optimal conditions for your microgreens' development.

To facilitate faster germination and seedling development, our system includes domes for individual trays, creating a microclimate that promotes optimal growth conditions. Additionally, our innovative felt mat helps maintain a clean and tidy growing surface, ensuring optimal hygiene throughout the cultivation process.

Navigating the world of microgreen cultivation is made simple with our comprehensive guide, providing expert tips and best practices at every stage of the growing journey. Plus, with the added convenience of a built-in timer for automated watering schedules, you can set it and forget it, allowing you to focus on enjoying the rewarding experience of growing your own nutritious microgreens.

Complete with a sturdy stainless steel rack featuring convenient wheels for easy mobility, our Integrated Grow Rack offers both stability and flexibility, allowing you to position your grow rack wherever it's most convenient.

Join the growing community of microgreen enthusiasts and experience the difference with our Microgreen Integrated Grow Rack system. Elevate your indoor gardening experience today and unlock the full potential of your microgreen harvests.

This rack can grow over 10kgs of food per week when only using 3 of the 5 shelves or 9 densely seeded 1020s.

The following is included:

 • Stainless steel rack: 90(L)x35(W)x180(H)cm
 • 12 - 1020 Shallow Trays with holes
 • 12 - 1020 Shallow Trays without holes
 • 12 - 1020 Deep Trays with holes
 • 12 - 1020 Deep Trays without holes 
 • 12 - Humidity Domes
 • 6 - 6500K LED 8W lights
 • 3 - USB 5V 120x120mm fans + speed controller 
 • 4 - Cast Iron wheels
 • Starter seed package (Sunflower, peas, broccoli, radish, amaranth, red mizuna, rucola (arugula), red cabbage, red kale)
 • Hygrometer
 • Timer
 • Blackout curtain (covers 2 shelves)
 • Guide & accessories

 -----

Maak kennis met ons geavanceerde Microgreen Integrated Grow Rack-systeem, nauwgezet ontworpen om uw proces voor het kweken van microgroenten te stroomlijnen en uw opbrengsten te maximaliseren. Met precisie en innovatie ontworpen, combineert ons systeem functionaliteit, efficiëntie en gemak om uitzonderlijke resultaten te leveren.

In de kern van onze Integrated Grow Rack bevinden zich de robuuste 1020 duurzame bakken, die ruimte bieden voor het kweken van een divers scala aan microgroenten met gemak. Gecombineerd met onze geavanceerde LED-kweeklampen, compleet met een aanpasbare timer voor nauwkeurige controle over de lichtcyclus, zullen uw microgroenten gedijen onder optimale verlichtingsomstandigheden, wat zorgt voor versnelde groei en levendige opbrengsten.

Het monitoren en handhaven van de ideale groeiomgeving is moeiteloos met ons geïntegreerde hygrometer- en temperatuurregelsysteem. Neem afscheid van giswerk terwijl u moeiteloos luchtvochtigheidsniveaus regelt en optimale omstandigheden verzekert voor de ontwikkeling van uw microgroenten.

Om snellere kieming en zaailingontwikkeling te bevorderen, omvat ons systeem koepels voor individuele bakken, waardoor een microklimaat ontstaat dat optimale groeiomstandigheden bevordert. Bovendien helpt ons innovatieve viltmatje een schoon en netjes groeioppervlak te behouden, wat zorgt voor optimale hygiëne gedurende het hele kweekproces.

Het navigeren door de wereld van microgroenteteelt is eenvoudig met onze uitgebreide gids, die deskundige tips en beste praktijken biedt in elke fase van de groeireis. Plus, met het extra gemak van een ingebouwde timer voor geautomatiseerde bewateringsschema's, kunt u het instellen en vergeten, waardoor u zich kunt concentreren op het genieten van de lonende ervaring van het kweken van uw eigen voedzame microgroenten.

Compleet met een stevige roestvrijstalen rek met handige wielen voor eenvoudige mobiliteit, biedt ons Integrated Grow Rack zowel stabiliteit als flexibiliteit, waardoor u het rek kunt plaatsen waar het het meest handig is.

Sluit u aan bij de groeiende gemeenschap van microgroenteliefhebbers en ervaar het verschil met ons Microgreen Integrated Grow Rack-systeem. Verrijk vandaag nog uw ervaring met binnentuinieren en ontgrendel het volledige potentieel van uw microgroenteoogsten.

Dit rek kan meer dan 10 kg voedsel per week produceren als slechts 3 van de 5 planken worden gebruikt of 9 dicht bezaaide 1020's.

Het volgende is inbegrepen:

- Roestvrijstalen rek: 90(L)x35(B)x180(H) cm

- 12 - 1020 Ondiepe bakken met gaten

- 12 - 1020 Ondiepe bakken zonder gaten

- 12 - 1020 Diepe bakken met gaten

- 12 - 1020 Diepe bakken zonder gaten

- 12 - Koepels

- 6 - 6500K LED 8W lampen

- 3 - USB 5V 120x120mm ventilator

- Startzaadpakket (Zonnebloem, erwten, broccoli, radijs, amarant, rode mizuna, rucola, rode kool, rode boerenkool)

- Hygrometer

- Timer

- Verduisteringsgordijn (bedekt 2 planken)

- Gids en accessoires

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)